Bekafor Classic

Bekafor Classic je vareni panel, proizveden od pocinčane čelične žice te plastificiran.

Panel

vodoravno pojačan

Otvor oka

100 x 50 mm

Žica

4,5 mm (hor.) i 4,0 mm (ver.)

Širina

200 cm

Boja

zelena RAL 6005
za visine 63; 103; 123; 153; 173; 203 cm

bijela RAL 9010
za visine 63; 103; 123; 173 cm

antracitna
za visine 63; 103; 123; 153; 173; 203 cm

Tehničke karakteristike

*dostupno samo u zelenoj i antracitnoj boji
**Visina stupa za postavljanje na površinu od betona
-73 cm je visina stupa u bijeloj boji RAL 9010
***dostupno samo u zelenoj boji