Fortinet Super

Elektrovarena mreža, pocinčana i plastificirana, vodoravne žice su valovite. Varene točke su dodatno ojačane.

Karakteristike

Otvor oka:50,8 x 50,8 mm
Žica:3,50 mm (unutarnji 3 mm)
Role: od 25 m
Boja: zelena
Ambalaža:prozirna plastična folija
Mogućnosti:Mreža Fortinet Super može biti postavljena ili sa okruglim stupovima ili sa stupovima Bekaclip

Za postavljanje okruglim stupovima

- okrugli stup
- zatezači
- štapovi za fiksiranje kod postavljanja sa okruglim stupovima
- žica za povezivanje

Tehničke karakteristike

* za visinu od 251 cm, role od 20m