Tip C

Ograda se koristi za osiguravanje javnih okupljanja, koncerata ili privremenu regulaciju gradskog prometa.

Dimenzije panela su 2460mm x 1100mm