Ursus AS Leger / AS Medium

Mreža od čelične žice s legurom Zincalu (95% cinka + 5% aluminija) kod upotreba u poljoprivredi i u šumarstvu.

Karakteristike

Otvor oka: Pravokutni otvori oka koji se smanjuju prema dolje.
Vrsta: 160/23/15
Kranje žice: Ø 2,50 mm
Okomite žice: Ø 1,90 mm
Vodoravne žice: Ø 2,00 mm
Role: od 50 m

Pribor

- žica za napinjanje Triglav
- žica za povezivanje Triglav
- spojnice
- bodljikava žica Zincalu

Tehničke karakteristike